Truyền Thông

“Truyền thông là gì?” Có rất nhiều định nghĩa về truyền thông, và luôn con người luôn mong muốn sử dụng vốn ngôn ngữ phong phú để sáng tạo ra một định nghĩa chuẩn xác nhất. Tuy nhiên, mọi định nghĩa đó đều biểu thị một ý nghĩa duy nhất của truyền thông.

Hãy cùng Hmore.vn đưa ra câu trả lời chính xác và hoàn hảo nhất cho câu hỏi “Truyền thông là gì?”

Truyền thông (tiếng Anh là communication, xuất phát từ tiếng Latin communis có nghĩa là chia sẻ) là hoạt động truyền thông tin qua việc trao đổi ý nghĩ, thông điệp, hoặc thông tin, bằng lời nói, hình ảnh, chữ viết hoặc hành động. Đó là một sự trao đổi thông tin đầy ý nghĩa giữa hai hoặc một nhóm người.

Truyền thông có thể do cố ý hoặc vô ý,  với sự tham gia của các dấu hiệu thông thường hay đặc biệt, có thể dưới dạng lời nói hoặc không, và có thể xảy ra khi đang nói chuyện hoặc dưới các hình thức khác.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *