Quỹ Từ Thiện

Một tổ chức từ thiện là một phân loại quy phạm pháp luật của các tổ chức phi lợi nhuận sẽ thưởng, tặng tiền và hỗ trợ cho các tổ chức khác, hoặc cung cấp nguồn kinh phí cho các mục đích từ thiện của riêng mình.

Đây là loại tổ chức phi lợi nhuận khác với một nền tảng tư nhân thường được ưu đãi cho một cá nhân hoặc gia đình.

Một trong những đặc điểm của các thực thể pháp lý hiện có theo tình trạng “Quỹ từ thiện “, là sự đa dạng rộng rãi của cấu trúc và mục đích . Tuy nhiên, có một số yếu tố cấu trúc thông thường được các quan sát đầu tiên dưới sự giám sát pháp lý hoặc phân loại.

  • Yêu cầu pháp lý sau thành lập
  • Mục đích của quỹ
  • Hoạt động kinh tế
  • Quy định , giám sát và quản lý
  • Trách nhiệm và kiểm toán quy định
  • Quy định về việc sửa đổi của quy chế hoặc các sản phẩm kết hợp
  • Các khoản dự phòng cho việc giải thể của thực thể
  • Tình trạng thuế của các nhà tài trợ của công ty và tư nhân
  • Tình trạng thuế của quỹ

Từ thiện hay bác ái không chỉ để giúp đỡ những con người khó khăn về vật chất mà điều quan trọng hơn đó là sự cảm thông, chia sẻ tình yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *