Quan Hệ Công Chúng

Quản lý quan hệ công chúng là hoạt động quản lý sự lan truyền thông tin giữa một cá nhân hoặc tổ chức với công chúng. Quản lý quan hệ công chúng có thể là một tổ chức hoặc cá nhân thành công trong việc tiếp xúc với công chúng bằng việc sử dụng những vấn đề liên quan đến lợi ích công cộng và các tin tức mà không yêu cầu chi trả trực tiếp. Mục đích của một công ty khi quản lý quan hệ công chúng là thuyết phục công chúng, nhà đầu tư, đối tác, người lao động và những người liên quan khác trong việc duy trì một số quan điểm chính về công ty đó, sản phẩm của nó hoặc các quyết định chính trị. Những hoạt động thường thấy trong PR là tổ chức hội thảo, đạt được các giải thưởng công nghiệp, quan hệ báo chí và truyền thông nội bộ.

Những hoạt động của quan hệ công chúng

Những hoạt động của quan hệ công chúng

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *