Thanh toán qua ngân hàng

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Vietcombank

Chi nhánh: Thăng Long

Tên Tài khoản: Nguyễn Tuấn Anh

Số tài khoản: 0491001939823

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank

Chi nhánh: Hà Thành

Chủ tài khoản: Nguyễn Tuấn Anh

Số tài khoản: 1303206228506

Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam – Techcombank

Chi nhánh: Cát Linh

Chủ tài khoản: Nguyễn Tuấn Anh

Số tài khoản: 19028853421017

Ngân hàng Tiên Phong – TPBANK

Chi nhánh: Trung Hòa Nhân Chính

Chủ tài khoàn: Nguyễn Tuấn Anh

Số tài khoản: 00122225001