Linux Hosting

Hmore cung cấp các gói Linux Hosting lưu trữ web site chuyên nghiệp có máy chủ đặt tại Việt Nam sử dụng công nghệ lưu trữ RAID 10, với đường truyền tốc độ cao lên tới 1Gbps.

Đội ngũ hỗ trợ Nhiệt tình – Chuyên nghiệp – Hỗ trợ 24/7!