Entries by Hmore Quản trị nội dung

Tại sao nên học SEO?

Seo là công việc gì? Để biết seo là công việc gì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về khái niệm seo là gì ? Chúng ta có thể hiểu SEO (Search Engine Optimization ) là tối ưu website ( content, các thẻ heading, image ,… ) từ đó làm cho nó thân thiện hơn với […]