3 yêu cầu tối thiểu của một Website

Một doanh nghiệp được xem là tồn tại và đang hoạt động phải đáp ứng được tối thiểu 3 yêu cầu sau đây:

  1. Tên doanh nghiệp
  2. Trụ sở hoạt động của doanh nghiệp
  3. Các yếu tố vật chất kỹ thuật,máy móc và con người

Nếu ta tạm coi Website như 1 doanh nghiệp trong đời thường, thì để thiết lập và đưa vào hoạt động 1 Website cũng phải đáp ứng được tối thiểu 3 yếu tố cơ bản như doanh nghiệp là:

– Tên Website (hay còn gọi là Tên miền ảo hoặc Domain name) tương ứng với Tên doanh nghiệp trong đời thường.
– Web Hosting (hay còn gọi là nơi lưu giữ trên máy chủ Internet) tương ứng với Trụ sở doanh nghiệp trong đời thường.
– Các trang Web tương ứng với yếu tố vật chất kỹ thuật, máy móc của doanh nghiệp trong đời thường và con người để quản lý và vận hành Website đó.

Việc thành lập một website không chỉ để thấy sự tồn tại của nó, điều quan trọng là sự hiện diện của nó mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu thật nhiều để có được chiến lược phát triển website phù hợp cho doanh nghiệp của bạn nhé!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *